Tłumacz przysięgły w Poznaniu – oferta

Do kogo swoją ofertę kieruje Danuta Witkowska? Zarówno do firm, instytucji, jak i klientów indywidualnych. Jeżeli chodzi o sam koszt za wykonanie tłumaczenia z języka niemieckiego na polski czy też z polskiego na niemiecki, to jest on rozpatrywany indywidualnie. W ofercie znajdziesz tłumaczenia tekstów przysięgłych i zwykłych, w tym: świadectw, certyfikatów, dyplomów, aktów urodzenia, małżeństwa itp., aktów notarialnych, zaświadczeń o niekaralności, zdolności do zawarcia związku małżeńskiego, korespondencji urzędowej, handlowej, ogólnej oraz inne. Więcej na http://www.danuta-witkowska.com.pl/oferta-tlumaczen.