Pomiary terenu

Mapy terenu z biegiem lat mogą nie ulegać większym zmianom. Ale może zaistnieć sytuacja, gdy zmienia się przeznaczenie danego terenu. Dość często polega ona na zmianie statusu gruntów rolnych na teren przeznaczony pod zabudowę. I choć wygląd tego obszaru będzie zapewne przez jakiś czas taki sam, to jednak na mapach powinny znaleźć się odpowiednia oznaczenia. Jest to wymagane przepisami, a ponadto jest to wiedza potrzebna inwestorom lub osobom prywatnym, planującym budowę domów. Wprowadzanie zmian na mapach to zadanie dla geodetów i kartografów. Zlecenia na usługi geodezyjne w rejonie Jeleniej Góry przyjmuje Biuro Geodezyjno-Kartograficzne MAPA, specjalizująca się w dokonywaniu prac mierniczych w terenie oraz korekt istniejących map.