Kontakt z Kancelarią Notarialną

Chcesz sporządzić akt notarialny lub zająć się inną czynnością notarialną? Elżbieta Zielińska i Agnieszka Zielińska-Richter pomogą ci poradzić sobie z formalnościami.Są one notariuszami w założonej przez siebie w 1992 roku kancelarii notarialnej. Jej siedziba mieści się przy ul. Karola Libelta 1/3 w Poznaniu. W zakres działalności wchodzi nie tylko sporządzanie aktów notarialnych, koniecznych na przykład przy dokumentowaniu umów dotyczących nieruchomości, ale także inne czynności prawne: spisywanie protokołów, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, wykonywanie projektów dokumentów czy doręczanie różnego typu oświadczeń. Działalność Kancelarii Notarialnej Elżbieta Zielińska i Agnieszka Zielińska-Richter Spółka Cywilna spełnia wymagania określone w przepisach prawa regulujących notariat. Jej klientami są osoby prawne i osoby prywatne z Poznania, Wielkopolski, a także z całego kraju. Jeśli więc szukasz notariusza w Poznaniu, koniecznie wejdź na stronę Elżbiety Zielińskej i Agnieszki Zielińskiej-Richter: http://uslugi.notariuszwpoznaniu.com/kontakt.